Vakantie mijmeringen - Dag 20

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Even de tijd ? Het was elf uur die dag

Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. Matteiis 20 : 9


Het was elf uur. Dat is bij ons om vijf uur 's middags. Op dat tijdstip zit het werken er op. Toch had die heer uit de gelijkenis die Jezus vertelde op dat late uur nog een groep mensen aangenomen. Hij wilde voor het vallen van de duisternis met het oogsten klaar zijn. Het is een bekend verhaal. Bekend, vooralomdat die heer aan het eind van de dag al die arbeiders evenveel betaalde. 

Er ontstond een opstootje. En dat was heel begrijpelijk. Je zou er maar heel de dag gewerkt hebben, twaalf uur, en dan net zoveel krijgen als de lui die maar één uur de handen uit de mouwen hadden gestoken.

Jezus vertelde dit verhaal dan ook niet om de arbeidsverhoudingen in zijn land te ontwrichten, maar omdat Hij zijn volgelingen iets heel belangrijks wilde leren over zijn koninkrijk. Daar gelden andere maatstaven. In zijn koninkrijk zijn vele laatsten de eersten en vele eersten de laatsten. In zijn koninkrijk wordt een tollenaar een vooraanstaande discipel en een publieke vrouw één van zijn ver- trouwelingen. Allemaal mensen, om maar zo eens te zeggen, van het elfde uur .

In theorie vinden kerkmensen dit prachtig. Ze roemen de preken die daarover gaan. In de praktijk ligt het veellastiger. Dan lijken ze op de oudste zoon die bij het feest voor zijn jongste broer stond te meesmuilen en te mokken. In de praktijk zijn die werkers van het eerste uur die in opstand kwamen tegen het beleid van hun heer heel herkenbaar.

Gedragen kerkmensen zich vaak niet als werkers van het eerste uur? In hun hart vinden ze zich toch beter en rechtvaardiger. 'Nee', zegt u?! Maar waar komen dan die verhalen vandaan van buitenkerkelijken? Hebben ze het allemaal verzonnen of zijn ze toch wel afgeknapt op onze houding en reactie?

Misschien komt het allemaal wel daardoor dat wij ten diepste niet weten hoe groot Gods goedheid is en hoe oneindig zijn genade. Dat God ons nooit taxeert op grond van onze prestaties. Wat je krijgt, heeft alleen te maken met Gods goedheid. De mensen van het elfde uur kunnen het weten. Hopelijk dat die van het eerste uur het (opnieuw) leren. Op welk uur bent u eigenlijk aangenomen?

22 Lezen: Matteiis 20 : 1-16

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is