Vakantie mijmeringen - Dag 19

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Even de tijd ? Het was die dag om tien uur...

...en zij bieven die dag bij Hem; het was omstreeks het tiende uur.


Johannes 1 : 40


WanHet was die dag om tien uur. Een moment om nooit te vergeten. Voor het eerst spraken ze met de Messias.

Zij, Johannes en Andreas, waren ooit discipel van Johannes de Doper geworden. Zijn prediking had hen aangegrepen.

De boodschap die hij bracht, was opzienbarend. Wat hij zei, loog er niet om. De Messias zou spoedig komen. De grote Redder van Israël, maar ook de Rechter die in Gods Naam zou oordelen. Het volk van Israël moest zich bekeren. Gegrepen door die prediking hadden zij zich laten dopen. Ze hadden ook besloten om bij Johannes te blijven.

Met Johannes wilden zij het ieder doen weten: 'De Messias komt.' Op een dag vertelde Johannes hen dat hij Hem ontmoet had. Hij wist het nu heel zeker dat Christus zich spoedig aan een ieder zou tonen. Zijn werk in het openbaar zou spoedig beginnen. Reikhalzend keken de discipelen naar dat moment uit. Wanneer zouden zij de Messias zien, de Zoon van God, de Redder der wereld?

En toen op die dag, het was tien uur, zei Johannes plotseling: 'Daar is Hij.' Een moment om nooit te vergeten. Daar was Hij. In levende lijve. De Messias. En wat er toen gebeurde, was heel apart. Ze konden niet meer los van Hem komen. Alles en iedereen vergaten ze: 'We gaan hem achterna. We mogen Hem niet meer uit het oog verliezen.' Wat zou het fantastisch zijn als ze zijn discipelen mochten zijn.' En toen had Hij zich omgedraaid. En Hij had hun gevraagd wie zij zochten. Wat moesten ze zeggen? Ze hadden hem 'rabbi' genoemd. En toen hadden ze Hem brutaalweg gevraagd naar zijn adres. En Hij had het nog gegeven ook. Hij had hen meegenomen naar dat huis. En de hele dag hadden ze samen met Hem gesproken. De dag van hun leven.

Om nooit te vergeten. Het begon om tien uur. 

Toen Johannes zei: 'Daar is Hij, het Lam Gods.' Niet iedere volgeling van Jezus zal de dag en het uur weten dat hij Jezus vond. Maar toch is overal een begin aan, ook bij het geloven. Of denkt u dat iemand heel zijn leven kan geloven? Om zomaar eens aan te denken. In de vakantie. 

Lezen: Johannes 1 : 29-43

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is