Vakantie mijmeringen - Dag 18

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Even de tijd ? Het was zeven uur !

Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was ingetreden ...het zevende uur... Johannes 4 : 52


Het was zeven uur. 

Hij had gevraagd hoe laat het was. 'Hoe laat was het dat de koorts op hield?' leder in huis wist het precies: het was zeven uur. Hij was een hoveling, woonde in Kafarnatim. En zijn zoon was vreselijk ziek. Ten einde raad was hij naar Kana vertrokken. Men had hem verteld dat Jezus daar was. De man die al eerder een geweldig wonder in dat plaatsje gedaan had.

Het gesprek was eerst helemaal niet zo goed verlopen.
Jezus had hem nogal bits geantwoord: 'Of hij ook behoorde tot die mensen die alleen maar kwamen om wonderen te zien. Uit op sensatie.' Het laatste was niet waar. Maar het eerste wel. Hij was inderdaad gekomen voor een wonder. Een wonder voor zijn doodzieke kind. Hij had zich niet uit het veld laten slaan. 'U moet mee', had hij gezegd. 'Anders gaat mijn kind dood.' En toen had Jezus gezegd dat hij maar moest gaan, want zijn zoon leefde.

Achteraf begreep hij nog niet dat hij toen gegaan was. Maar hij was gegaan. Hij had Jezus op zijn woord geloofd. En toen hij de andere dag thuis kwam, bleek zijn kind beter te zijn geworden om zeven uur. Precies het moment waarop hij met Jezus gesproken had.

In de Bijbel staat deze hele geschiedenis uitgebreid verteld. Johannes vond het blijkbaar erg goed om dit voorval nog eens voor ons allemaal op te schrijven. We kunnen er allemaal van leren.

U vraagt: ' wát?' Heel veel. Wat gebeurde er om zeven uur? ledereen zal gelijk antwoorden: 'Om zeven uur werd die jongen beter.' En dat was een groot wonder. Gelukkig gebeuren die wonderen wel meer. Ook in deze tijd. Op allerlei tijden. En op allerlei plaatsen. Dat kun je er zeker van leren dat God een God van wonderen is.

Maar voor mij zit de les nog in iets anders. Er gebeurde om zeven uur nog een wonder. Een man geloofde Jezus op zijn woord. Een hoveling liet zich 'wegsturen' met een belofte.

Dat deed ooit ook Abraham. En ze werden niet beschaamd. 

Lezen: Johannes 4: 46-54

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is