Vakantie mijmeringen - Dag 1

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

We hopen dat de vakantietijd een goede tijd mag zijn

We hopen dat de vakantietijd een goede tijd mag zijn, waarin we kunnen genieten van goed weer, Gods mooie natuur en andere dingen...

 Genieten van de goede dingen die God geeft, wil niet zeggen dat je oppervlakkig wordt. Genieten van de goede gaven van God vraagt diepgang in je geloofsleven. Ook bij Prediker is het niet een kwestie van: laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.

Nee, Prediker zegt: ik als mens snap heel veel niet, maar God gaat wel zijn weg (8,17). Eens zal Hij recht doen. Uiteindelijk zal het de rechtvaardige goed gaan en de zondaar zal het niet goed gaan (8,12-13). Het slotvers van het boek Prediker spreekt over Gods gericht (12,14). Dit gericht betekent dat God afrekent met het kwaad en met wie het kwaad beramen en met alle moeilijke dingen. Het betekent verlossing voor Gods kinderen. Prediker heeft er oog voor dat God verder komt. Dat geeft ruimte om te kunnen genieten van Gods goede gaven.

Tussen Prediker en ons ligt de komst van Christus. Er heeft een kruis gestaan op Golgota. Daar zijn wij door Christus verzoend met God. Na het kruis volgt het graf. Christus is dood geweest. Maar niet dood gebleven. Hij leeft weer. Hij is Heer in de hemel.

Dit betekent niet dat in vergelijking met de tijd van Prediker de leefomstandigheden op aarde zoveel veranderd zijn. Dat heeft de Here Jezus ook niet beloofd. De schepping zucht en is in barensnood (Rom 8,22), zegt ook Paulus. Maar, zegt hij erbij, in hoop. Christus is gestorven en opgestaan. Wij wachten op zijn wederkomst. Dan wordt de schepping bevrijd en worden Gods kinderen verlost uit het lijden van deze wereld.

De enkele lijnen, die je bij de Prediker al ziet, worden door Christus en daarna door Paulus en Johannes verder ingevuld. Het leven hier op aarde is nog even kort en vluchtig. Maar we zijn op weg naar het grote feest van onze Heer. Het slot van Openbaring 20 spreekt over het laatste oordeel, het gericht waarover Prediker al sprak. En dan spreekt Opb 21 over de nieuwe hemel en aarde. Daar zal God zelf bij zijn volk wonen. En dan zal Hij alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn (Opb 21,4).

Soms heb je niet veel te genieten op deze wereld. Je drinkt je koffie niet met een vrolijk hart, maar eet je brood met tranen. Daar weet Prediker alles van. Dan zijn Gods beloften het enige waar je je aan vast kunt houden. Doe dat dan ook. God gaat toch verder met zijn plan, met u en met jou, ook al zie je het niet en zit alles voor je gevoel vast. Toch komt eens alles goed. Houd je vast aan Gods belofte.

En als God ook goede dingen en mooie momenten geeft, geniet er dan van. Dat is wat Prediker zegt (9,7). In het licht van de beloften uit Openbaring 21 krijgen de goede dingen nog extra glans. Een goed glas wijn mogen wij verbinden met de wijn die we straks nieuw zullen drinken met Christus op de nieuwe aarde. Ik zou bijna zeggen: een knipoog van God: geniet er maar van en bedenk: het wordt nog veel mooier.

Waar vind je God? Ook op een terrasje of wandelend in het bos. Op de boulevard, in de bergen, het eten thuis – dat wat God je het geeft, dát maakt het bijzonder. Als je dat bedenkt, wordt het aardse leven goed, omdat de hemel je begroet.

 Ik wens ieder op deze manier goede weken toe! En óók : veel genoegen met deze mijmeringen

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is