HET ZEKER WETEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 

Bijbelstudie 1004 - HET ZEKER WETEN

1 Korinthiërs 2: 12

Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.

Kenmerk van onze tijd is het relativisme. Wanneer je zegt, dat je iets zeker weet, word je meewarig aangekeken. Dat geldt overigens niet van alles. Gelukkig niet. Twee maal twee is nog steeds vier. Verder geldt voor velen als absoluut zeker wat door de wetenschap is aangetoond. Maar wanneer het gaat om godsdienstige overtuigingen of ethische beslissingen, dan mag je alleen maar zeggen, dat jij je hierbij goed voelt. Je mag niet zeggen, dat je zeker weet, dat dit het goede en het ware is. Je mag deze overtuigingen zeker niet voorhouden aan anderen met de claim dat hij ze ook zou moeten delen. Catechisanten zeggen: ‘Dominee, als ik in Marokko geboren was, dan was ik moslim. Nu ben ik in Nederland geboren en ben ik christen. Maar u denkt toch niet, dat alle mensen in Marokko het fout hebben? Ieder denkt, dat zijn geloof het ware is, maar uiteindelijk kan niemand dat zeker weten.’

Paulus is zo zeker

In dit klimaat lezen we de Bijbel en bijvoorbeeld ook de brieven van Paulus. Keer op keer valt dan op hoe zeker deze man lijkt te zijn. Telkens klinkt in zijn brieven de uitspraak: ‘Wij weten’. Zo ook in de tekst, die hierboven staat afgedrukt. Wat moeten wij vandaag met deze stellige uitspraken? Moeten we zeggen: Paulus dacht, dat hij het zeker wist, maar wij komen niet verder dan te zeggen: volgens Paulus was het zo?

In 1 Corinthe 2 vanaf vers 6 gaat Paulus in op de vraag hoe hij  en met hem de christenen van Corinthe zo zeker kunnen zijn. Die vraag was urgent, omdat na het vertrek van Paulus velen weer aan zijn boodschap waren gaan twijfelen. Bovendien stelt Paulus vast, dat de boodschap zelf zeer omstreden is. Voor de Joden is de boodschap aangaande Jezus en het kruis een ergernis. Voor de Grieken is deze boodschap dwaasheid. Ben jij dan niet een vreemde fanaticus, wanneer jij zegt: deze boodschap is absoluut waar, de enige waarheid, die er op godsdienstig gebied werkelijk toe doet?

Het getuigenis van de Geest

Paulus gaat serieus op deze vraag in. Even hiervoor heeft hij gezegd, dat zijn enige boodschap was en is: Jezus Christus en die gekruisigd. Maar van die boodschap zegt hij vervolgens niet: je moet het maar eenvoudigweg aannemen hoe dwaas of ergerniswekkend je het ook vindt. Nee, hij gaat uitleggen, dat je ook kunt ervaren, dat die boodschap waar. Je hoeft het niet alleen te geloven, je kunt het ook ervaren. En dan verwijst hij naar de Geest, die de gelovigen in Corinthe hadden ontvangen en waarvan ze de krachten ervoeren door middel van de vele gaven en vruchten, van tongentaal tot en met de hoogste gave, de liefde, waaraan hij zijn prachtige dertiende hoofdstuk wijdt.

De werkelijkheid van de Geest van God is als de wind om jullie heen, is als de zuurstof in de lucht, de adem in je longen, wil hij zeggen. En de Corinthiërs moesten erkennen, dat dat zo was. Welnu zegt hij: deze Geest, die zo concreet en tastbaar aanwezig is, komt dicht bij het hart van God vandaan, Hij weet dus ook precies wat in het hart van God is. Zoals de geest van de mens weet wat in de mens leeft, zo weet de Geest van God precies wat in God leeft. Deze Geest heeft mij overtuigd, zegt hij dan vervolgens, dat in de diepte van Gods hart de liefde leeft, die Hij in Jezus heeft laten zien. Het kruis van Jezus laat ons zien hoe lief God ons had en heeft. De Geest overtuigt ons ervan. Zo weten wij het zeker.

Ervaren waarheid

Is nu het probleem opgelost, dat alles betrekkelijk is? Misschien nog niet helemaal, maar we zijn wel een paar stapjes verder gekomen. Stap 1: de boodschap aangaande de gekruisigde Jezus is niet in een mensenhart opgekomen, maar is ons door de Geest geopenbaard.

Jawel, maar zoiets kan iedereen beweren, Paulus. Iedereen kan zich voor zijn boodschap beroepen op openbaring. Mohammed deed dat ook en dat valt niet te controleren. Maar dan volgt stap 2: wanneer Paulus het over de Geest heeft, die dit geopenbaard heeft, dan spreekt hij wel over de Geest, die concreet ervaren wordt in vruchten en gaven.

Derhalve zullen mensen niet gaan geloven wanneer we ons steeds beroepen op openbaring. Ze zullen zeggen: dat is jouw mening. Maar ze zullen tot geloof kunnen komen, wanneer er een klimaat is, waarin de Geest van God zichtbaar en tastbaar aanwezig is in een rijkdom van vruchten en gaven. En de hoogste gave is de liefde. Gave en vrucht beide. De liefde, die zichzelf niet zoekt, die altijd de ander tot bloei wil brengen. Waar deze gave ook vandaag gevonden wordt, is een klimaat waarin de boodschap van het evangelie kan gedijen. In dit klimaat groeit de zekerheid, dat de boodschap aangaande Jezus Christus, de onvoorstelbare liefde in zijn kruis geopenbaard, de enige boodschap is, waar de wereld echt van opknapt. Het leven, dat de Geest bewerkt en dat tastbaar aanwezig is, is  een afspiegeling van wat precies de kern van het evangelie is: de liefde van God, die zichzelf niet zocht, maar ons in onze verlorenheid opzocht.De Geest zegt: de boodschap aangaande het kruis is waar. En wij zeggen: ik weet  zeker dat het zo is, want wij proeven het krachtenveld van deze liefde.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is